Service

บริการจอ LED มือสอง

บริการซ่อมจอแสดงผล LED

ซ่อมแซม

แก้ไข LED และ IC ที่ชำรุดทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าพิกเซลทั้งหมดทำงานได้ดี

บริการทำความสะอาดจอแสดงผล LED

สะอาด

ทำความสะอาดฝุ่นพื้นผิว LED และด้านหลัง ไม่ใหม่ แต่จะสะอาด

บริการแพ็คจอแสดงผล LED

ห่อ

บรรจุในกระเป๋าเดินทางและห่อด้วยฟิล์มวาดรูป ใส่ฉลากที่เปราะบาง

บริการสอบเทียบจอแสดงผล LED
IAM ใช้บริการ LED แล้ว

การสอบเทียบ

เราจะทำการปรับเทียบสำหรับหน้าจอ LED ที่ใช้แล้วบางส่วน เนื่องจากแผง LED บางตัวอาจมีความแตกต่างของสีหลังจากใช้งาน

IAM ใช้บริการ LED แล้ว

ฟรีสายสัญญาณใหม่

เราจะนำเสนอสายสัญญาณใหม่คุณภาพดีที่สุด (beetek) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่ กล่องไฟลต์ทั้งหมดนั้นฟรี เนื่องจากใช้งานแล้ว เราจึงสามารถสั่งราวแขวนสำหรับการสั่งซื้อใดๆ ก็ได้

ชิ้นส่วนจอแสดงผล LED

บริการรับประกันสินค้าใหม่

กระดาษสีมีคำว่า Condition And Warranty

นโยบายการรับประกัน:

นโยบายการรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์จอแสดงผล LED ทั้งหมดที่ซื้อโดยตรงจาก IAM และภายในระยะเวลาการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงจาก IAM จะไม่ใช้กับนโยบายการรับประกันนี้

ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานโดยสอดคล้องกับคำแนะนำในการติดตั้งและข้อควรระวังในการใช้งานที่ระบุไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด IAM จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หากพบว่ามีข้อบกพร่องในด้านฝีมือการผลิตหรือวัสดุ การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานในทางที่ผิด การละเลย การใช้ในทางที่ผิด หรืออุบัติเหตุ

 

การรับประกันถือเป็นโมฆะโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ความประมาท การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การกระทำของบุคคลที่สาม อุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟกระชาก หรือไฟฟ้าดับ การจัดการที่ไม่เหมาะสม การใช้งานตามคำแนะนำทางเทคนิค

2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยผู้ผลิตรายอื่นนอกเหนือจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตของผู้ผลิต

3. การดัดแปลงหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ผลิตหรือจัดหาโดยผู้ผลิตได้ทำหรือแนบกับผลิตภัณฑ์ซึ่งในการพิจารณาของผู้ผลิตได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

4. การสูญเสียความสว่างและสีตามธรรมชาติ ขาดการบำรุงรักษาตามปกติที่จำเป็น

5. เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร นโยบายการรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวเชื่อมต่อ เครือข่าย สายเคเบิลใยแก้วนำแสง สายเคเบิล สายไฟ สายสัญญาณ ขั้วต่อการบิน และสายไฟและการเชื่อมต่ออื่นๆ

6. หมดระยะเวลาการรับประกันแล้ว

สายฟ้าแลบเหนือเมือง เวลาเย็นตอนกลางคืน
ซ่อมโทรศัพท์ ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ วิศวกรซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ
หมดอายุ